is toegevoegd aan je favorieten.

Appie maakt carrière!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN PROEFWEDSTRIJD

„Zal ik ’ns even een handje helpen?”, vroeg Piet en zonder de toestemming af te wachten, veegde hij met een flinke zwaai de bank schoon.

„Zoo”, zei hij, „het is al gebeurd. Ga zitten Appie, anders sta je hier met Kerstmis nog. En tenslotte is het geen seriefilm in negen weken.”

„Ho ho!", zei het bleekharig jongmens, „niet zo eigenmèchtig, sè,g!”

„Pardon?”, vroeg Piet.

„Verstèèt u me. niet?”, vroeg de jongeman, zijn neus nog verder optrekkend, zodat de vleugels, zoals Piet het later zei, zich bijna met de wenkbrauwen verbroederden.

„Nee”, zei Piet, „ik verstèèt u niet.”

Een paar jongens konden hun lach niet houden en hierover werd het jongmens een beetje kwaad.

„Pummel!”, zei hij verachtelijk.

„Mijn naam is Piet!”, zei Piet zeer snedig. „Aangenaam met u kennis te maken, Pummel.”

Appie zei niet veel, zwijgend begon hij zich om te kleden. Piet daarentegen kon geen ogenblik zijn mond houden, tot grote ergernis van het bleekharig jongmens.

„Ik hoop één ding”, zei Piet, „en dat is dat je geen back bent. Want dan verliezen we vast en zeker.”

„Ik heb u geen toestemming gegeven om mij te tutoyeren!”, zei het jongmens uit de hoogte.

„Ik geef je groot gelijk, dat je je niet lSat marineren!”, kaatste Piet al weer terug. „Maar daar had ik het niet over. Ik vroeg aan je, of je back bent.”

„Back?”, herhaalde de jongeman op een toon, alsof dat een grote vernedering voor hem was. „Hoe kom je d’r bij, s&g! Ik speel mldvoor.”

Appie keek even verbaasd van zijn schoen op, doch Piet loeide terug:

„Hoho, die speelt midvoor. Je bedoelt zeker: midachter!”

„Ach, ik prèèt niet meer tegen jou!”, zei de jongeman.

„Midvoor”, schimpte Piet, „hier....”

Midden in de zin hield Piet op. Appie had hem een gevoelige por in zijn zij gegeven, ten teken, dat hij er geen prijs op stelde