is toegevoegd aan je favorieten.

Appie maakt carrière!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DÉ ROYAL KILTIES

noemenswaardige inspanning was het tweede doelpunt gemaakt.

Een kreet van teleurstelling ging door het publiek en alle Rotterdamse spelers keken sip. Piet schopte de bal nijdig naar het middenveld. Appie slikte iets weg, doch ontmoedigd voelde hij zich niet door de nieuwe tegenslag. Integendeel. Zij was voor hem een prikkel om zich nog meer in te spannen. Terwijl hij zich achter de bal plaatste zei hij tot de links- en rechtsbinnen:

„Vooruit, jongens, je tanden op mekaar. Speel wat je spelen kan!!”

De scheidsrechter floot, Appie tikte de bal naar den rechtsbinnen en rende meteen naar voren. Voor de eerste keer verprutste de rechtsbinnen het eens niet, hij plaatste meteen door naar den rechtsbuiten, die de bal handig opving en ineens doorgaf naar Appie. Door een handige schaarbeweging passeerde Appie een speler, die hem in de weg kwam en toen ging hij er als een locomotief vandoor. De linksback liep gelijk met hem op en op het ogenblik, dat deze hem de voet dwars wilde zetten, loste Appie een schot. Hij was nog op grote afstand van het Engelse doel, doch diagonaal zuiver en zo snel als een pijl uit een boog suisde de bal naar de linker benedenhoek. De keper besefte te laat het gevaar. Hij deed nog een sprong, doch een fractie van een seconde te laat. De bal lag al achter hem, in het net.

Nu was het de beurt aan de Rotterdammers om te juichen. Van de tribunes ging een gejuich op, alsof Achilles er in was geslaagd een doelpunt te maken. De clubgenoten van Appie maakten een sprong in de lucht en Piet kwam als een dolleman naar voren rennen om Appie te omhelzen en hem een paar vriendschappelijke stompen te geven en meneer Hendriks kneep van emotie een sigaret stuk, die hij zo juist had opgestoken.

„Sakkerloot”, zei een kennis van hem, die naast hem zat, „wat sen kanjer van een doelpunt!”

„Heb ik het jullie niet gezegd?”, zei meneer Hendriks opgetogen tegen een paar heren van Achilles, dezelfden, bij wie hij destijds moeite had gedaan om Appie in Achilles te krijgen. „Die jongen is fenomenaal.”

De heren knikten.

„Die jongen moeten we in de club hebben”, $ei een van hen. „Nog nooit heb ik een jongen zulk een doelpunt zien maken.”