is toegevoegd aan je favorieten.

Cootje zet zich schrap

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cootje zet zich schrap

Bij deze voorbereidingen hadden ze niet veel aan hem, hij was het altijd roerend eens met de gedach~ ten van den vorigen spreker zonder zelf ooit een nieuwe te opperen, maar als er later gesjouwd moest worden met de decors of de electrische verlichting deed het niet, dan was het deze stille in den lande, die dingen opknapte waarvan de anderen geen aasje verstand hadden en die het werk van drie verrichtte»

Cootje was verrukt, dat zij was gekozen om het met Dr. Woordeman in orde te maken» Ze stuurde haar, zooals Loekie had aangeraden een keurig briefje en als antwoord werd ze bij de leerares op de thee genoodigd» Het werd volgens Cootje een zalige middag» Ze had heel gewoon en gezellig bij Rita op haar kamer gezeten en was onthaald op thee met koekjes en lekkere bonbons, en ze had vol bewondering rond gekeken, want Rita had zich met smaak ook voor haar korte verblijf ingericht»

Voordat ze later over het punt in kwestie kon spreken, moest Cootje eerst uitwijden hoe leuk, hoe mooi en hoe smaakvol alles was geweest. Het mannelijk deel van het bestuur was ongeduldig geworden door haar lange verhalen over een engel van een kloostertafel en een dot van een tinnen bord, zoodat Bart tenslotte met zijn voorzittershamer was gaan kloppen en haar quasi terechtwijzend had toegevoegd;

„Ter zake, juffrouw Hoevelink, ter zake. De uiterlijke omstandigheden interesseeren het comité niet. Wat deelde de dame in kwestie U mee over ons verzoek ?”

„Nou ja,” had ze zich kinderlijk verdedigd, „ze is ook zoo lief!”