is toegevoegd aan je favorieten.

Cootje zet zich schrap

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cootje zet zich schrap

even achter* Ze was captain van haar elftal en ze had met haar collega van de tegenpartij nog wat af te spreken over den volgenden keer, dat ze elkaar zouden ontmoeten en den tijd daarvoor vast te stellen. Maar ze talmde opzettelijk, omdat ze plotseling Bart en Ernst had ontdekt met een paar andere jongens. Ze hadden hun wedstrijd op het veld er naast gespeeld en waren toevallig op denzelfden tijd klaar als zij. Juist liep ze op Bomsje toe, die haar opgewonden verwelkomde en ondanks zijn lyn allerlei malle bokkesprongen uitvoerde, toen ze opeens vreeselijk schrok. Ze had niets bijzonders gezien, toen ze plotseling een soort onder-de-grondsch gebrom hoorde en meteen schoot haar iets groots en geels voorbij. Bomsje stootte een angstkreet uit en ze wist, dat het Janus was, Janus, die weer eens los rond liep en toevallig tot aan hun veld was afgedwaald en die nu zonder eenige aanleiding haar Bomsje aanviel, die nog aan het paaltje vastzat en daardoor sterk werd belemmerd in zijn bewegingen. *t Zou Janus nu weinig moeite kosten om als overwinnaar uit den korten strijd te treden. Maar meteen voelde ze hoe haar woede haar moed gaf, ze omklemde den hockeystick steviger in haar handen en rende vooruit, vast besloten haar kleinen dapperen terrier te verdedigen tegen zijn laffen aanvaller, die wel vijf maal zoo groot was als hij.

Toch wanhoopte ze aan den afloop, want ze wist, dat Janus eenmaal aan het vechten ongevoelig was voor alles en vast hield wat hij had en ze huiverde hij de gedachte wat er van Bomsje moest worden. Maar ze hoefde niet in te grijpen, iemand anders was haar vóór, die zonder angst voor zijn persoon

6*