is toegevoegd aan uw favorieten.

Toen - en nu! : leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel, of ze maar dadelijk aan den slag willen gaan. Kijk hèm daar aankomen, een geroofden helm van een Spanjaard op, de kruitkokertjes bengelend voor zijn lijf, en zijn vuurroer op den schouder; — 't lijkt wel een klein kanon, en zijn vorket heeft hij zeker noodig om 't zware wapen daarop te laten rusten, als hij schieten wil . . . 't Zijn brave jongens om 't mee aan den stok te krijgen: de twee Briellenaars maken maar gauw dat ze wegkomen. Ze zullen Lumey's boodschap aan de vroedschap over brengen, zeggen ze ... .

De Geuzen wachten, zooals ze beloofd hebben.

Maar de twee uren van beraad zijn al lang voorbij. De avond daalt, en het antwoord is nog niet gekomen. Aan de andere zijde der stad, door de Zuidpoort heen, dringen drommen vluchtelingen naar buiten ....

„Vooruit! Dan naar binnen!" beveelt Lumey.

En Roobol met zijn mannen trekt op de Noordpoort aan. Niemand doet hem open. Ook goed! ... Er worden takkebossen