is toegevoegd aan uw favorieten.

Toen - en nu! : leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwamen de Hollanders in de Portugeesche havens handel drijven en namen peper en muskaatnoten en kruidnagelen en andere fijne en dure specerijen mee, en brachten ze ... in Nederland alleen? O, neen! Ze brachten ze in elk land, in elke stad, waar ze er maar veel geld voor konden krijgen. Om handel te drijven en geld te verdienen, waagden ze alles. Overal zwierven de Hollandsche schepen rond, in alle havens kwamen ze; in de Noordzee en in de Oostzee; in de Noordelijke IJszee net zoo goed als in de Middellandsche zee; maar — op het verre vreemde Indië voeren ze zélf niet . . . Nóg niet; maar de Spanjaarden, die Portugal veroverd hadden, maakten 't de Hollandsche zeelui zoo moeilijk. Soms ging 't goed. Soms, als in ons kleine land de Hollander en Spanjaard vochten op leven en dood, — dreven daar in Lissabon andere Hollanders en Spanjaards heel vreedzaam handel. Maar op andere tijden ging 't slecht. Dan werden de Hollanders aangevallen en als galeislaven naar de groote oorlogsschepen gevoerd. Zoo'n droevig lot was erger dan de dood.

Daarom voeren nu die vier eenzame scheepjes op de groote, stille zee en zochten zélf den weg naar Indië. Dat mooie, verre.