is toegevoegd aan uw favorieten.

Toen - en nu! : leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had hij gezegd, „en geen geleerde dominee. Ik heb van die godsdiensttwisten geen verstand."

Maar Willem Lodewijk's hart was ongerust geweest. „Ge moet kiezen. Ge moet den ouden godsdienst, waarvoor we nu al veertig jaar strijden, verdedigen. Oldenbarneveld en de zijnen maken het land ongelukkig."

En — Prins Maurits had gekozen. Op dien Zondagmorgen in die schamele kerk had hij 't, — zonder woorden — aan zijn gansche volk, en ook aan Oldenbarneveld, verteld: „De godsdienst van onze vaderen is en blijft ook mijn godsdienst. Dien godsdienst zal ik met Gods hulp handhaven!"

Een poosje later.

De trommen roffelen. Soldaten marcheeren aan. En 't Oranjeblanje-bleu wappert vroolijk op in den morgen. Door Utrechts straten trekken ze. Prins Maurits rijdt voorop.

Prins Maurits . . . Zijn oog kijkt donker. Donker en verdrietig. Zóó'n tocht heeft hij nog nooit gedaan.

't Gaat naar de Neude, het groote plein midden in de stad. En