is toegevoegd aan uw favorieten.

Toen - en nu! : leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die list was prachtig gelukt. De dappere sergeant kreeg een mooie belooning. Dat had hij verdiend.

En toen? . . . Werd de stad toen geplunderd? Werden de Spanjaarden gedood? Volstrekt niet. Orobbendonk en de zijnen mochten met slaande trom en wapperende vaandels de poort uittrekken en als vrije mannen gaan, waarheen ze wilden. Maar 's-Hertogenbosch, de „onneembare" stad bleef aan ons.

Frederik Hendrik trok naar het „Huis Ten Bosch , zijn prachtig paleis, dicht bij den Haag midden in het bosch gebouwd.

Het volk gaf den moedigen Prins een aardigen bijnaam. Het noemde hem den „Stedendwinger".

En nieuwe plannen werden bedacht en uitgevoerd. Al verder moest de Spanjaard uit ons land terugwijken.

Nederland zou vrij worden; héélemaal vrij!

Dat was 's Prinsen levensdoel.

2. „Kom er dan uit!"

't Is tien jaar later. Men schrijft nu 1639.

In de Noordzee zeilt een kleine Nederlandsche vloot, t Gaat naar het Zuiden; 't gaat het Kanaal in ... De vijand is op de komst!

Maarten Harpertszoon Tromp is onze admiraal, een zeeman van het echte soort, die als kleine jongen op zijns vaders schip al door de Duinkerker kapers gevangen genomen is, die in alle zeeën heeft gezworven, alle gevaren heeft meegemaakt.

Van geuzen spreekt men in dezen tijd niet meer; maar 'tgeuzenbloed klopt Tromp en zijn janmaats nog even goed in 't hart als eenmaal die oude vrije zwervers van de wijde zee . . . De vijand is op de komst!

Spanje,heeft wéér een vloot uitgerust om Nederland te veroveren. In 1588 kwam de Armada, de onoverwinnelijke vloot het Kanaal inzeilen. Dat is nu al meer dan 50 jaar geleden . . .