is toegevoegd aan uw favorieten.

Toen - en nu! : leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„rakkers" bedrog merken, o wee, dan worden de bedriegers naar het rasphuis1) gebracht. De raspmeester is een knap dokter: hij laat de blinden en de lammen, de kreupelen en de melaatschen, die huichelen, dat ze ongelukkig zijn, geeselen, tot ze als hazewindhondjes rondspringen. Ze zijn o zoo gauw gezond als ze in 't rasphuis komen. En als ze weer mogen weggaan . . . dan blijven al hun houten krukken en houten beenen en lazaruskleppen op de binnenplaats van 't rasphuis hangen. Honderden hangen er al ... .

Maar dat er zooveel luiaards en landloopers zijn, is de schuld van de goedgeefsche burgers. Hen helpen, om betere menschen te worden, daaraan denken de deftige lui niet. Ze geven veel aalmoezen en ze denken, dat dat genoeg is.

Het boertje, dat met zijn kleinen jongen die zware kar met vruchten en kippen, van zijn dorpje uit nu al een paar uur voorttrok, moet héél wat harder werken om aan den kost te komen dan de luie straatslijpers. Hij moppert. Die bruggen zijn zoo hoog; 't lijken wel bergen. Ja, dat is, om al die honderden schepen onderdoor te laten, die in de binnengrachten varen en de koopwaar bij de pakhuizen moeten brengen. Maar hij, hij moet er met zijn vrachtje maar tegen op tobben . . . Nou ja, maar op de markt zal hij wel goede zaken maken. Koopers genoeg! . . . „Allo, jantje! Zet op!. Zet op!"

En Krijn? ....

Krijn is nog altijd niet terug. Krijn is zijn moeder en zijn vader en zijn heele bakkerij vergeten. Hij zit op een meerpaaltje aan de haven; en kijkt en kijkt ... O, als hij eens méé mocht!... Daar zeilt een gansche vloot uit. 't Gaat naar de Middellandsche zee, en twee oorlogsschepen varen mee. Ah, en een paar matrozen, die ook de vloot naoogen, vertellen, hoe gevaarlijk 't is om voorbij

l) Het rasphuis was een soort gevangenis of verbeterhuis. De mannen moesten er verfhout raspen; de vrouwen spinnen, 't Heet daarom ook wel eens het spinhuis.