is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met geweld in zijn hol binnen, viel hem aan, en doodde hem na een merkwaardigen strijd. De dieren werden spoedig aan Eurystheus overgeleverd, die Hercules daarna wegzond, om te zoeken naar de gouden appelen der Hesperiden, de dochters van Hesperus, den god van het westen, die eveneens bekend was als de Avondster.

„Gij, Hesperus, vereent, van overal verspreid,

Al wat de drukke dag heeft uit elkaar gedreven.

Gij brengt het vee naar stal, het rund, het schaap, de geit, Ja zelfs aan 't moederhart wordt 't kind teruggegeven." Sappho.

De Gouden Appelen der Hesperiden.

Die taak bracht Hercules in groote verlegenheid, daar hij niet wist, op welk gedeelte der aarde hij die appelen kon vinden, die aan Juno als bruidsgeschenk waren aangeboden en die zij aan de zorg der Hesperiden had toevertrouwd. Na een aantal tochten en na herhaaldelijk navragen ontdekte Hercules, dat die maagden de appelen naar Afrika hadden gebracht, ze aan een boom in haar tuin hadden gehangen, en den draak Ladon aan den voet van dien boom hadden geplaatst, om haar schatten dag en nacht te bewaken. Ongelukkig was niemand in staat, Hercules mede te deelen, in welk gedeelte van Afrika de tuin der Hesperiden kon gelegen zijn: daarom ging hij op goed geluk op reis, met het plan voort te trekken, totdat hij eenige inlichtingen had gekregen. Op weg had hij heel wat avonturen. Zoo ontmoette hij ook de nimfen van den Eridanus, die hem, toen hij haar inlichtingen vroeg naar de gouden appelen, aanraadde den ouden zeegod Nereus te raadplegen, die waarschijnlijk wel in staat zou zijn, hem eenige inlichtingen hierover te verschaffen.

Toen Hercules dien ouden god aan het zeestrand overviel, terwijl deze in slaap gedompeld was, hield hij hem vast, in weerwil van de veelvuldige gedaanteverwisselingen, die hij onderging, in de ijdele hoop Hercules door vrees op de vlucht te jagen. In antwoord op de vraag van Hercules