is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aegeus juist gehuwd was met de toovenaresMedea; maar hoewel het nieuws hem zeer onaangenaam was, spoedde hij zich naar het hof van zijn vader, om zich bekend te maken en het welkom te ontvangen, dat hem zoo vele jaren te voren was beloofd. Medea, aan de zijde van Aegeus gezeten, herkende den vreemdeling zoodra hij nader kwam, en voorzag dat hij gekomen was om zijn rechten op te eischen. Om te verhinderen, dat hij zijn aanspraken zou bekend maken, die in strijd konden zijn met de vooruitzichten van haar toekomstig kroost, mengde zij snel een doodelijk vergif in een beker, dien zij vulde met geurigen wijn, en verzocht Aegeus dien den vreemdeling aan te bieden.

De vorst was juist op het punt haar schijnbaar gastvrij verzoek ten uitvoer te leggen, toen zijn oog plotseling rustte op het zwaard, dat Theseus aan zijn zijde droeg, en dat hij onmiddellijk herkende. Een vluchtige blik op het open gelaat van den jongeling overtuigde hem, dat de zoon van Aethra vóór hem stond, en haastig spreidde hij zijn armen uit om hem aan het hart te drukken. Die plotselinge beweging was oorzaak, dat de beker omkantelde, zoodat het vergif op den grond viel en neerkwam op een hond, die aan de voeten van den koning lag. De hond stierf onmiddellijk. Toen Medea zag, dat haar misdaad ontdekt was en Theseus was herkend, besteeg zij onmiddellijk haar door een draak getrokken wagen, en vluchtte zij naar Media, van waar zij nooit meer terugkeerde.

Op zekeren dag, niet lang na zijn terugkeer te Athene, hoorde Theseus luide jammerkreten door de geheele stad, en vernam in antwoord op zijn verbaasde vragen, dat sedert den ongelukkigen oorlog tusschen de Cretensers en de Atheners, de laatsten, die overwonnen waren, verplicht waren jaarlijks zeven jongelingen en zeven jonge dochters te offeren, om als voedsel te dienen voor den Minotaurus. Na verder vragen vernam hij, dat de Minotaurus een af-