is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zichtelijk monster was, dat in het bezit was van Minos, den koning van Creta, en in een ingewikkeld doolhof geplaatst was, dat voor dat doel door Daedalus, den beroemden bouwmeester, was gebouwd.

„Er leefde eertijds in Atheen, een stad alom geroemd,

Een timmerman, een waar genie, en Daedalus genoemd.

Hij was 't, die met een wichelaar den werkman leerde zagen,

Een wetenschap, die eertijds slechts den wijsgeer kon behagen."

Saxe.

Daedalus en Icarus.

Dat doolhof was zóó ingewikkeld, dat zij die er binnenkwamen, den weg naar buiten niet meer konden vinden; en zelfs Daedalus en zijn zoon Icarus ontdekten na verschillende pogingen, dat zij het niet meer konden verlaten. Liever dan eeuwig opgesloten te blijven, maakte Daedalus vleugels voor zich en zijn zoon, en besloot door middel van deze te trachten te ontsnappen.

„Twee vleugels had nu Daedalus de timmerman gemaakt,

Van hout en dons, aan t schouderblad met veeren vastgehaakt,

Waarmede ieder die ze droeg, in sierlijk hooge vlucht,

Zich als een vlieger heffen kon, gedragen door de lucht." Saxe.

Na zijn zoon gewaarschuwd te hebben, zich niet te hoog te wagen, opdat de zonnehitte het was niet zou doen smelten, dat de veeren aan den toestel bevestigde, beval Daedalus Icarus zijn veeren aan te doen, en te vluchten naar een land, waar zij vrij zouden zijn, met de belofte hem spoedig daarheen te zullen volgen.

„Mijn zoon, mijn Icarus", zoo sprak hij, „volg mijn raad.

Zorg dat gij in uw vlucht het juiste midden gaat;

Neemt gij uw weg te hoog, dan zult ge uw vleugels schroeien,

Te laag, dan zal de zee u met haar vocht besproeien." Ovidins.

Verheugd over die nieuwe wijze van reizen vloog Icarus snel voort. Langzamerhand vergat hij het gevaar en de waarschuwing van zijn vader, en steeg al hooger en hooger, totdat hij zich kon koesteren in de stralen der gloeiende zon. De hitte, die zoo aangenaam was na zijn vlucht door de koude luchtlagen, maakte het was opzijn vleugelszach-

I