is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter en deed dat smelten, zoodat Icarus, niet langer door de lichte vleugels gedragen, hoe langer hoe sneller neerdaalde, totdat hij in zee viel, waar hij verdronk. De zee draagt ter herinnering aan hem nog steeds den naam van „Icarische Zee".

„Zijn vleugels dobberden op de bewogen golven,

En 't zilte, koele graf, waarin hij was bedolven,

Had Nereus weenend kroost met leliën getooid,

En ook zijn marmren bed met 'troode mos bestrooid.

Haar klokken luidden zij in haar koralen toren,

En deden over zee der doodsklok echo hooren." Darwin.

De Minotaurus.

Deze ontzettende geschiedenis wakkerdeTheseus' zucht naar avonturen aan, en versterkte hem nog in zijn plotseling besluit, zich aan den droevigen stoet aan te sluiten, zijn krachten tegen den vreeselijken Minotaurus te beproeven en zoo mogelijk zijn vaderland te bevrijden van verdere

dergelijke schattingen.

„Terwijl Athene zucht, door onheil wreed geplaagd,

Is 't Theseus, die vol moed zijn dapper leven waagt.

Hij wordt voor Attica de redder uit den nood,

Die Cecrops volk behoedt voor een te vroegen dood. Ccitullus.

Zelfs de tranen en smeekbeden van zijn vader waren niet in staat hem van zijn voornemen af te brengen, en toen het oogenblik van vertrek was gekomen, betrad hij het schip met zwarte zeilen, dat de jaarlijksche schatting naar Creta moest brengen, terwijl hij beloofde, dat hij de zwarte zeilen door sneeuwwitte zou vervangen, als hij het geluk mocht hebben als overwinnaar terug te keeren.

Een gunstige wind deed het schip spoedig voortdrijven naar het verwijderde Creta, en terwijl zij langs de kust zeilden, naar de haven zoekend, werden zij uitgedaagd door den metalen reus Talus, die dagelijks driemaal langs het geheele eiland wandelde en iedereen, die op de kust landde, in zijn armen greep en hem deed verbranden door de hitte van zijn lichaam. Daar hij echter wist, dat het schip met zwarte zeilen een nieuwen toevoer van jongelingen en