is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXIII. DE JACHT OP HET CALYDONISCHE WILDE ZWIJN.

De geboorte van Meleager.

/ v "T NEUS en Althaea, de koning en de koninI 1 I—{ gin van Calydon, waren zeer gelukkig in 1 v het bezit van een zoontje, Meleager, die eerst eenige dagen oud was, toen zij vernamen, dat het noodlot had bepaald, dat het kind niet langer zou leven dan het brandhout, dat toen juist op den haard door het vuur werd verteerd. De ouders waren verstomd van smart, totdat Althaea met groote tegenwoordigheid van geest het hout uit het vuur rukte, het dompelde in een aarden pot met water gevuld, de vlammen doofde, die het verteerden, en na het zorgvuldig op zijde te hebben gelegd, haar voornemen te kennen gaf, het eeuwig te bewaren.

Meleager, die aldus van een ontijdigen dood was gered door het overleg van zijn moeder, werd een dappere en schoone knaap, en nam deel aan den tocht der Argonauten. Terwijl hij afwezig was, verzuimde zijn vader het jaarlijksche offer aan Diana, die zóó vertoornd was over die veronachtzaming, dat zij een monsterachtig wild zwijn afzond, om de bewoners van het land te verslinden en het rijk te verwoesten. Melegaer verzamelde bij zijn terugkomst alle dappere mannen van zijn land, om jacht te maken op het wilde zwijn, ten einde het te vangen of te dooden.

Jason, Nestor, Peleus, Admetus, Pirithoüs en een aantal andere groote helden gaven aan zijn roepstem gehoor; maar het meest trokken de aandacht van alle toeschouwers Castor en Pollux en de schoone Atalanta, de dochter van Iasius, den koning van Arcadië. Die prinses had een hoogst avontuurlijk leven geleid, daar haar vader haar als klein kind te vondeling had gelegd op den berg Parthenium, en haar aan de wilde dieren had prijs gegeven, omdat hij teleurgesteld was over de geboorte van een dochter in