is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te veranderen, roeiden zij gestadig door, totdat geen geluid van het tooverlied hen kon bereiken, waarna zij hun aanvoerder weer vrij lieten.

Charybdis en Scylla.

Hoewel dit gevaar veilig voorbij was, was Ulysses toch angstig in zijn gemoed, daar hij wist, dat hij spoedig genoodzaakt zou zijn, te varen tusschen twee gevaarlijke monsters, Charybdis en Scylla, die zóó dicht bij elkander waren geplaatst, dat het, als men trachtte het ééne te vermijden, bijna onmogelijk was, niet ten prooi te vallen aan het andere.

De woonplaats van Charybdis lag onder een rots, waarop één enkele vijgenboom geplaatst was; en driemaal iederen dag trok zij de omringende wateren in haar maalstroom mede, waarbij zij zelfs de grootste galeien in haar omvattende klauwen trok.

Ook Scylla woonde in een grot, waaruit haar zes monsterachtige koppen uitstaken, om iedere prooi te verslinden, die binnen haar bereik kwam.

Nooit hebben zeelieden ooit zich beroemd, ongedeerd te ontkomen, Zonder dat enk'len bezweken, want telkens trekt 't veelkoppig monster Eén van de mannen met elk zijner muilen van 't donkere vaartuig.

Homerus.

Diezelfde Scylla, eertijds een lieftallige maagd, had de liefde gewonnen van den zeegod Glaucus, maar in haar behaagzucht kwelde zij hem zoo, dat hij Circe smeekte, hem een liefdedrank te geven, die krachtig genoeg was om

haar liefde te veroveren.

Circe, die lang een geheimen hartstocht voor Glaucus had gevoeld, was boos op hem, en jaloersch op haar mededingster ; en daarom maakte zij in plaats van een liefdedrank een walgelijke medicijn gereed, die zij hem gebood te werpen in het water, waar Scylla placht te baden. Glaucus deed getrouw, wat zij beval; maar toen Scylla in het water onderdompelde, veranderde haar lichaam, maar niet