is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een populier veranderd, 74.

Aegyptus. Broeder van Danaüs, I5I-

Aeneades. Stad, die Aeneas in Thracië wilde stichten, 333.

Aeneas. Zoon van Venus en Anchises, 95; afstammelingen van Aeneas, 126; eeredienst door hem naar Italië overgebracht, 182; hoofdpersoon van de Aeneïs van Virgilius,

33°—347-

Aeneas Silvia. Zoon van Aeneas,

de stichter van Alba Longa, 347.

Aeneïs. Episch gedicht van Virgilius over de avonturen van Aeneas, 344.

Aeolië. a. Aeolische eilanden; b. In Klein-Azië, bij de Aegeïsche zee, 196.

Aeolische eilanden. De woonplaats van Aeolus, den god der winden, 195, 316; waarschijnlijk de Liparische eilan-

den' I9S' »r i-

Aeolisch ras. Afstammelingen van Aeolus, den zoon van Hellen, 27.

Aeolus. a. God der winden, 195—197; Afspraak met Juno, 245; geschenk aan Ulysses, 316; verwoesting der vloot van Aeneas, 336; beteekenis, 375. b. Zoon van Hellen, de stichter van het Aeolische ras, 27.

Aesculapius. Zoon van Apollo en Coronis, 51, 52; Machaon zoon van, 303; beteekenis, 359.

Aeson. Vader van Jason, 241; verjongd door Medea, 250.

Aether. God van het licht, 3; onttroond, 6.

Aethra. Vorstin van Troezene, 229; moeder van Theseus, 232; Helena toevertrouwd aan, 239; beteekenis, 364.

Aetolia. Landstreek waarin Calydon gelegen was, 252.

Afrika. Bezoek van Hercules aan, 207, 208.

Agamemnon. Aanvoerder der expeditie tegen Troje, 287—293; terugkeer van, 307; troepen van, 330; beteekenis, 367,368.

Agave. Moeder van Pentheus ; krankzinnig gemaakt door Bacchus, doodt haar zoon, 166.

Agenor. Vader van Europa, Cadmus, Cilix en Phoenix,33-

Aglaïa. Eén der gratiën, dienares van Venus, 90.

Aïdes. Dezelfde als Pluto, beteekenis, 375.

Aidoneus, Dezelfde als Pluto, god der onderwereld, 145.

Ajax. Grieksche held in den Trojaanschen oorlog, 287; het lijk van Patroclus door Ajax heroverd, 299; krankzinnigheid van, 302.

Alba Longa. Stad in Italië, door Aeneas Silvia gesticht, 347.

Alcestis. Vrouw van Admetus, sterft om diens leven te redden, 52; weer door Hercules teruggevoerd, 211.

Alcides. Dezelfde als Hercules, 198; leeuwenhuid van, 201; Deianeira vergezelt hem, 214; het toovermiddel van Deianeira, 215; voorstelling van, 218.

Alcimede. Koningin van Iolcus, moeder van Jason, 241.

Alcinoüs. Koning der Phaeaciërs, stelt Ulysses in staat, Ithaca te bereiken, 326.

Alcippe. Dochter van Mars, geschaakt door Halirrhotius, 125.

Alcmene. Vrouw van Jupiter en moeder van Hercules, 17,198; beteekenis, 362.

Alecto. Eén der furiën, 148; door Juno gezonden om een oorlog aan te stoken tusschen Aeneas en de Latijnen, 341.

Alectryon, Dienaar van Mars; in een haan veranderd, 91.