is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de Uitgevers dezes verscheen mede:

VERHALEN UIT SHAKESPEARE

Naverteld door Pr. THOMAS CARTER.

Nederlandsch van Pr. EDWARD B. KOSTER.

Met 16 illustraties in kleur van GERTRUPE PEMAIN HAMMONP. Ing. f 2,50. ====== Geb. f 2,90.

BEOORDEELINGEN:

Het jonge Holland, waarvoor de werken van den grooten William zelf nog te zware kost zijn, maken zij met dezen allicht eenigzins vertrouwd, zoodat zij als 't ware een voorbereiding vormen en een aansporing voor later tevens. Door een 16 fraaie illustraties wordt het boek, dat goed gedrukt is, nog zooveel te aantrekkelijker gemaakt.

Leeuwarder Crt. 20 Nov. '11.

Een aantrekkelijk boek; een zeer gewenschte inleiding tot Shakespeare.

Het boek is bizonder verfraaid door 16 in kleuren uitgevoerde plaatjes, aangenaam van kleur en voortreffelijk van teekening. — Nieuws v. d. Dag I Nov. 'II.

Een zeer geschikt boek voor onze rijpende jeugd. — Nieuwe Crt. 26 Sept. '11.

Aanbevelenswaardige lectuur. —

De Holl. Lelie 15 Nov. '11.

Dit boek is een mooi boek in alle opzichten. Het beroemde woord van KeatS mag hier herhaald worden: „A thing of beauty is a joy for ever." —

Het Huisgezin 14 Nov. 'II.