is toegevoegd aan je favorieten.

Een prettige logé

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE DUINHEKS

DOOR C. JOH. KIEVIET

VIERDE DRUK

Geïllustreerd door JOH. BRAAKENSIEK

PRIJS INGENAAID f 2.— IN PRACHTBAND f 2.90

Over dit verhaal uit den Franschen Tijd schrijft het Utr. Dagblad o.m. het volgende:

„De Fransche tijd heeft in den schrijver een deskundige auteur getroffen. De Duinheks is wederom een van die historische verhalen, waaraan de jongens „smullen" ; lectuur als deze maakt, dat de handen der Hollandsche jongens eens flink beginnen te jeuken om er op los te slaan. De heer Kieviet weet in de harten en hoofden van het jonge Holland iets te wekken; een ridderlijkheid, een gevoel voor recht en vrijheid, dat wij niet gaarne in onze jongens zouden missen. Met zulke boeken als van Kieviet wordt Jan Salie de grens overgedrongen,"

Jongens van Oudt-Holland

DOOR C. JOH. KIEVIET

VIERDE DRUK Met illustraties van JOH. BRAAKENSIEK PRIJS INGENAAID f 2.— IN PRACHTBAND f 2.90

Dit boek geeft een levendige voorstelling van het doen en laten onzer voorouders uit den tijd van Czaar Peter, die in Zaandam het scheepstimmeren kwam leeren. De kinderen leeren er uit, zonder dat ze er bij denken. En het is zoo opwekkend een stuk geschiedenis te lezen uit den bloeitijd van Holland.

UITGAVEN VALKHOFF & Co. - AMERSFOORT