is toegevoegd aan je favorieten.

Moeders jongste lieveling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Neen, neen," zei Ted, niets op zijn gemak, „ze zal het begrijpen ; ze zal het stellig begrijpen."

„Maar zelfs als ze ons vergeeft en er niet over tobt." zei Ellie, „zal de twijfel mij nooit loslaten, of wij het wel hadden mogen doen. Ik geloof niet, dat wij onze verantwoordelijkheid ooit zoo van ons af kunnen schuiven, Ted. De band tusschen ouders en kinderen kan alleen door den dood ontbonden worden. Wie weet, misschien gevoelt haar natuur de een of andere behoefte, die wij alleen kunnen begrijpen, waarin Wij alleen kunnen voorzien. Weelde, ja zelfs geluk kunnen dat gemis nooit vergoeden. Denk eens aan de anderen, aan Ruth, Walter, Winnie, de kleine jongens — geloof je dat iemand anders dan wij zelf, zooveel geduld zou hebben met al hun verschillende eigenaardigheden, of zelfs maar opmerken, hoeveel de een van den ander verschilt ? Ouders weten dat bij intuitie. Hoe zouden ze mijn kind kunnen opvoeden. — Alice, die nooit moeder geweest is; die drie mannen, geen van allen vader ?"

„Maar wat is er aan te doen ?" vroeg Ted neerslachtig. „We kunnen haar toch niet terug eischen