is toegevoegd aan je favorieten.

Bobbie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was. Het vaasje met bloemen op zijn schrijftafel zag er wel erg lief uit, maar o, wat stond het verschrikkelijk in den weg en hoe dikwijls was het al omgevallen en had het zijn preeken tot •een weeke, vochtige massa gemaakt! Het was bepaald een beproeving voor hem, om al zijn boeken netjes naast elkaar op de planken te hebben, inplaats dat ze, gemakkelijk en voor de hand liggend, overal rond verspreid lagen.

Eu dan de verschillende vakjes!

De dominé had een systeem van ze te onderticheiden, dat met hem opgegroeid en oud geworden was.

Hij wist, dat datgene waarop stond „Preeken ' de verslagen bevatte van het Zendeling-genootschap, terwijl alles wat op preeken betrekking had, een bergplaats had in een afdeeling, die eigenlijk bestemd was oorspronkelijk voor „Rapporten van de Zondagschool."

„Hij wist, dat hij onmiddellijk zijn Zondagschool-Rapporten vinden kon in een afgesloten ruimte, waarop in drukletters stond: „Notulen van het kerkelijk Gemeente beheer." Hij zou zelfs

BOBBIE. 16