is toegevoegd aan je favorieten.

Bobbie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik geloof, dat ze het bedoelde," zeide Issie aarzelend.

„Och kom," zeide Bobbie, „ze kunnen niet van ons verwachten, dat we weten zouden, wat de menschen bedoelen, 't Is al mooi genoeg, als we de dingen niet doen, die ons verboden zijn. Wel, 't leven zou al heel ondragelijk zijn, als we altijd moesten bedenken, of de menschen ook de dingen zoo bedoeld hadden, als ze t niet gezegd hebben."

Isobel voelde niet den moed, om iets tegen te zeggen, ofschoon zij niet op haar gemak was. Zwijgend hielp ze bij de toebereidselen. Bobbie nam een deken van een van de bedden, rolde die op en bond er een paar paanetjes aan vast. Toen slingerde ze het pak over haar schouders en haar uitrusting was gereed.

Issie droeg een klem mandje, waarin melk, suiker en meel, om daarvan „damper" te maten i) — zoo iets gewoons als brood wilde Bobbie niet hebben! — en wat vleesch uit een blikje,

1) Een soort van gebak in Australië: meel, water en geen gist. Ongeveer zoo iets als ons „JodenPaaschbrood". Het woord is niet vertaalbaar.