is toegevoegd aan je favorieten.

De reis om de wereld in tachtig dagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer gewaagd middel, dat slechts in het uiterste geval kon worden aangewend. Een enkel woord van Passepartout aan zijn meester zou onherroepelijk alles bederven.

De inspecteur van politie verkeerde dus in de grootste verlegenheid wat te doen, toen de tegenwoordigheid van Mrs. Aouda aan boord van de Rangoon, in gezelschap van Phileas Fogg, hem nieuwe perspectieven opende. Wie was die vrouw? Welke samenloop van omstandigheden had haar tot metgezellin van Fogg gemaakt ? Blijkbaar moest de ontmoeting tusschen Bombay en Calcutta hebben plaats gehad. Maar op welk punt van het schiereiland? Was het slechts het toeval dat Fogg en de jeugdige reizigster had vereenigd? Was die reis door Indië niet integendeel door den gentleman ondernomen met het doel, deze bekoorlijke persoon te ontmoeten? Want zij was bekoorlijk! Fix had haar gezien voor het gerechtshof te Calcutta.

Men kan zich denken hoezeer de nieuwsgierigheid van den politieman geprikkeld werd! Hij vroeg zich af of hier niet een misdadige ontvoering had plaats gevonden. Ja! Dat moest het zijn! Die gedachte zette zich vast in het hoofd van Fix, en hij besefte al het voordeel dat hij uit deze omstandigheid kon trekken. Of deze jonge vrouw gehuwd was of niet, er had een schaking plaats gevonden en het moest mogelijk zijn om te Hongkong den schaker in zóó groote moeilijkheden te brengen, dat hij er zich niet door geld uit zou kunnen redden.

Maar men moest de aankomst van de Rangoon te Hongkong niet afwachten. Die Fogg had de ellendige gewoonte om van de eene boot op de andere te springen, en vóór de zaak nog een aanvang genomen had kon hij reeds ver weg zijn.

Het was dus van het grootste belang de Engelsche autoriteiten reeds van te voren te waarschuwen, en den passagier van de Rangoon nog vóór zijn ontscheping te signaleeren.

Niets nu was gemakkelijker dan dat, daar de mailboot