is toegevoegd aan je favorieten.

De reis om de wereld in tachtig dagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was slechts door een tiental reizigers bezet. De conducteur vroeg hun, of zij zoo goed wilden zijn, voor eenige oogenblikken plaats te maken voor deze beide heeren, die een eerezaak te regelen hadden; maar met alle genoegen! De reizigers waren zeer verheugd dezen beiden gentlemen van dienst te kunnen zijn, en zij ontruimden den wagen.

De wagen, die vijftig voet lang was, leende zich uitstekend voor het duel.

De twee tegenstanders konden tusschen de banken op elkander toeloopen, en op hun gemak elkander doodschieten.

Nooit was een duel gemakkelijker te arrangeeren geweest.

Mr. Fogg en kolonel Proctor, die elk met twee revolvers, voor zes schoten ingericht, voorzien waren, gingen den wagon binnen. Hun getuigen, die buiten bleven, sloten hen daarin op. Bij het eerste fluitje van de locomotief zou het vuurgevecht beginnen . . . Daarop zou men, na verloop van twee minuten, uit den wagon weghalen wat er nog van de gentlemen overgebleven zou zijn.

Niets eenvoudiger dan dit. Het was zelfs zóó eenvoudig dat Fix en Passepartout hun hart voelden kloppen alsof het barsten zou.

Men wachtte dus op het afgesproken fluitje, toen plotseling wilde kreten weerklonken. Deze gingen van schoten vergezeld, maar die kwamen niet uit den wagon, die voor de duelleerenden gereserveerd was. Die schoten werden afgevuurd tot vóór aan den trein, en over de geheele lengte ervan.

Kreten van schrik weerklonken in den trein. Kolonel Proctor en Mr. Fogg kwamen dadelijk met den revolver in de vuist uit den wagon, en stormden naar het voorste gedeelte, waar de schoten en de kreten het luidste weerklonken. Zij hadden begrepen dat de trein werd aangevallen door een bende Sioux. Die stoutmoedige Indianen deden hiermede niet hun eersten overval, maar hadden reeds herhaaldelijk treinen aangerand. Volgens hun