is toegevoegd aan je favorieten.

Kindervreugde en kinderpret

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij L. J. VEEN - Uitgever - Amsterdam, verscheen

MEISJES-BIBLIOTHEEK.

P. J. ANDRIESSEN, Langs doornen en distelen,

2e druk.

A. DE VISSER, Gestreden en Overwonnen. M „ Onder Vrienden en Vijanden.

„ „ Mimi, 2e dr.

() „ Het zonnetje van binnen. 2e dr.

T. V. D. TUUK, Uit het tooverland.

JOH. SPYRI, Cornelli.

„ Uit de Zwitsersche bergen. „ Niemand te klein om hulpvaardig te zijn. Het kasteel Wildenstein.

CL ARA CRON, In knop en in Bloei.

Prijs f 1.50 ing.; geb. f 1.90.

P. J. ANDRIESSEN, Eva. 3e dr. JOH. SPYRI, Arthur & Squirrel. 2e dr,

Prijs ing. f 0.90; geb. f 1.25.

JOH. SPYRI, De elf van Intra.

„ De vroolijke Heribli.

De onderwijzeres van Hinterwald.

Prijs ing. f 0.50; geb. f 0.75.

ANDRIESSEN, De Hollandsche Robinson Crusoë.

_ •. ^ ^ ^ n • r 4 r\ n I

Pms t I.öU mg.; t 1 yu geo.

BOUWMEESTER, Rijmen en Vertellingen voor knapen en meisjes, 6 stukjes a 30 c.

JONGENS-BIBLIOTHEEK.

Bloemlezing uit de 1001 nacht. 3e dr. GOEVERNEUR, Gulliver's Reizen. 2e dr. CHERIBON, De Zwarte Jager. 3e dr.

FRED. W. FARRAR, St, Wimfried. 3e dr. A. J. H. V. D. SLOOT, Jonker Frans van Brederode.

Prijs ing. f 1.50; f 1.90 geb.

GULDENS-BIBLIOTHEEK

BOUWMEESTER, Frederik Noordhuis.

Tot nut en genoegen. Vermaakt er u mede. JOH. SPYRI, Bij den netelboer.

„ „ Lauri's ziekte.

CLARA CRON, Lotswisseling.

In Engen kring. T. V. D. TUUK, De kleine fee,

„ „ Kleinood.

L. DE CLERCQ, De macht van het kleine.

Prijs ing. f 0.75; geb. f 1.—.

PRENTENBOEKEN.

ANTH. L. DE ROP, Zomerpret . .

„ Winterpret . .

F. H. VAN LEENT, Moeder de gans „ Ons klein volkje „ De Winterkoning

Het Dierenboek

ƒ 0 75 0.75 „ 0.75 „ 0.75 „ 0.75 „ 0.90

op linnen „ 1.25

ANTH, L. DE ROP, Zomerbloemen . ,

„ Kinderlachjes en Mei

bloesems

AGATHA, Telkens wat nieuws .... „ Vol Verrassingen. . . . •

„ Sla om •

„ Weer wat aardigs

ƒ r>4°

1.— 1.90 1.60 1.20 0.80