Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stations -»- zoo noemt men die plaatsen, waar wetenschappelijk onderzoek van welken aard ook verricht wordt — vaak zoo dicht bij elkander lagen, dat verplaatsing bij nacht ongewerischt was. Waren wij in open zee, zooals later in de Banda of Celebes Zee, dan werd 's nachts doorgestoomd; waren wij in de nabijheid van eilanden en konden wij geen goede ankerplaats vinden, dan hebben wij wel eens voor een stopanker gedreven, maar meestal, als het even ging, werd een ankerplaats gezocht. Het was regel, dat, wilden wij een plaats verlaten, waar de Siboga ten anker gelegen had, altijd 's morgens vroeg vertrokken werd, zoodra het scheepsvolk gegeten had. Ik luisterde dan in onze kajuit naar het ophalen van het anker; daarop begon weldra de schroef vlak onder onze kajuit te werken en na korter of langer tijdsverloop klonk de stem van den commandant: „WEBER, wij zijn nu op die of die breedte, zullen wij looden voor het dreggen".

Vóór elke dregging, waarvan de plaats den vorigen avond door Prof. WEBER in overleg met den commandant bepaald was, werd eerst gelood om de nauwkeurige diepte te leeren kennen, opdat men dienovereenkomstig de noodige hoeveelheid staaltros zou kunnen vieren. Tevens werd van elke looding gebruik gemaakt om eene grondproeve te verkrijgen, vaak ook om door middel van een thermometer de temperatuur van het bodemwater te bepalen en door een waterschepper water uit de diepte op te halen. Thermometer en waterschepper moesten een heel eind boven het lood aan den loodingsdraad vastgebonden worden. Dit geschiedde natuurlijk buiten boord. Gezeten op een klein plankje kon men Prof. WEBER zien, zwevende tusschen lucht en water, bezig om zijn kostbare instrumenten vast te binden en ze naturende als zij in de diepte verdwenen. En later bij het inwinden van het lood, zat hij weder op het plankje om de instrumenten los te binden. Och, als zij dan maar goed gewerkt hadden, maar hoe dikwijls is de thermometer niet goed gekanteld, of zelfs gebroken In de wandeling heette dat plankje „de

Sluiten