Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

even druk bezig. Een van hen zat altijd voor bij den dynamometer en slagenteller, die vlak bij de deur van hét Javanenverblijf aangebracht waren, dat thans voor laboratorium was ingericht. In oogenblikken van gevaar borg hij zich in het laboratorium van waar hij, door het hoofd naar buiten te steken, op den dynamometer kon zien, om daarna den commandant op de brug toe te roepen, hoe hoog de dynamometer aanwees.

Dien eersten April was het plan van Prof. WEBER om van ± 700 M. naar land toe te korren, in de hoop die dieren te vangen, welke tegen de helling der Paternostereilanden van diep water tot in water van betrekkelijk geringe diepte leven. De kor was uitgezet en ,trok goed' zeide TYDEMAN, dat wilde zeggen, dat het net goed over den bodem sleepte. Na een uur gesleept te hebben begon het inwinden. Plotseling zat de kabel onwrikbaar vast en de dynamometer wees een spanning van 3000 Kilo aan. De samengeperste accumulator plofte met een harden slag neer, het schip dreunde, de kabel zat vast en bleef vastzitten. Na enkele vergeefsche pogingen om door voorzichtig voor- of achteruit stoomen den kabel los te krijgen, werd er besloten, dat het schip er maar eenvoudig weg op toe zou stoomen, dan moest er wel iets breken, de vraag was maar, wat er breken zou, de kabel — en dan ware ons net verloren geweest — of het stuk rots, dat onzichtbaar beneden den kabel of het net vasthield. Alle man werden van de voorplecht afgecommandeerd uit vrees voor ongelukken als de kabel eens springen mocht en daar begon de Siboga met volle kracht achteruit te stoomen. Ademloos zaten wij op de brug af te wachten wat er gebeuren zou. De kabel kreeg een ruk, de dynamometer wees 4000 Kilo aan, de accumulator plofte andermaal neer met een dreunenden slag; de kabel had het gehouden, dus moest er beneden een stuk rots of koraal afgebroken zijn. „Zoo mag ik het zien", zei de commandant leukjes. Dezelfde schok herhaalde zich nog eens, de kabel was vrij en een uur later

Sluiten