Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na de Paternoster-eilanden werden de Postillon-eilanden bezocht en vervolgens koers gezet naar Bima op Soembawa. Het was in de nabijheid der Postillon-eilanden, dat wij een dreg verloren; bij het inhalen van het net voelden wij een hevigen schok, een takel aan den boom brak en viel op het dek, en toen de kabel ingehaald was, bleek het, dat wij ons geheele net hadden verloren.

De Siboga had trouwens in den Indischen Archipel bij hare dreggingen met oneindig grootere bezwaren te kampen, dan andere schepen hebben ondervonden, die in den Atlantischen, Indischen of Stillen Oceaan hebben gewerkt. Telkens wijst de bodem van den Achipel met zijn tallooze eilanden steile hellingen aan, die, bezaaid met stukken rots of koraalblokken, een voortdurend gevaar voor onze netten opleverden.

De bodem der groote Oceanen is veel gelijkmatiger en bedekt met fijn slib, in hoofdzaak bestaande uit de ledige schalen van mikroskopisch kleine dieren en planten. Het dreggen op groote diepten moge al een heel tijdroovend werk zijn geweest — vooral voor de bemanning van het Noorsche schip de Vöringen, die het net nog met de hand inhaalden — gevaar, dat het net vast zou blijven zitten, was er in de Oceanen weinig of niet. Maar hoe anders was dit in onzen Archipel! Ik zou vervelend worden, wilde ik de tallooze malen opsommen, dat het net gescheurd boven kwam, hoe ook de dregzak door sterk zeildoek beschermd werd. Dan bestond de geheele buit van een ganschen morgen hard werken uit enkele dieren, die aan de zwabbers of aan den kabel waren blijven hangen en die Tantalus-achtig soms spraken van hoogst interessante vormen, die misschien in het net hadden gezeten.

Maar was de vangst 's morgens al mislukt dan „moeten we het van middag nog maar eens probeeren" zeide Tydeman, en als de diepte niet al te groot was, waarop wij ons bevonden, werd het net inderdaad 's middags weder uitgezet.

Soembawa naderende zagen wij vóór ons het kleine eiland

Sluiten