Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn; want, al leven de parelschelpen op plaatsen, die dank zij stroom en andere gunstige levensvoorwaarden rijk zijn aan dierlijk leven, zoo maakt de aard van den bodem waarop deze schelpen leven, deze plaatsen juist ongenaakbaar voor gewoon vischtuig.

Een der schoonste plekken in onzen om zijn natuurschoon terecht beroemden Archipel, is de baai van Badjo. Van de Sapeh baai naar haar toestoomende, passeerden wij het eiland Komodo, dat er dor en bruin uitzag, waarschijnlijk ten gevolge van verdord alang-alang gras. Men verzekerde ons, dat er veel paarden op het eiland zijn, maar wat de dieren daar eten moeten, bleef ons een raadsel. Den Goenoeng Api of Sangeang, bij Bima gelegen, hielden wij den ganschen dag in zicht en hoe verder wij ons verwijderden des te overweldigender werd hij door zijn afmetingen en zijn verschillende kraters, die nu eerst goed te zien kwamen.

Flores naderende, waren de bergen van dit eiland gehuld in een fijn grijzen nevel, die hun kruin bedekte en hen veel hooger deed schijnen, dan zij in werkelijkheid zijn. Bij het binnenstoomen der baai van Badjo trof deze ons door hare schoonheid; waarheen men het oog ook wendde, overal ontdekte het kleine pyramidale of kegelvormige eilanden met boomen bedekt, steil zich opheffend uit zee en gescheiden door tallooze nauwe zeearmen. Achter Badjo rijzen dadelijk de bergen omhoog, die gedeeltelijk met zwaar bosch bedekt zijn, waartusschen groene velden liggen, die afwisseling in het landschap brengen. Langs het strand staan boschjes klapperboomen, waartusschen de grijs bruine huisjes der inlanders half verscholen liggen. De Siboga liet het anker vallen voor het huis van den heer de SlSO, dat iets grooter en royaler gebouwd was dan een gewoon kamponghuis, maar overigens vrij wel hetzelfde voorkomen-had. De avondzon wierp uit helderen hemel een gouden gloed en hare stralen gaven den eilanden een purperen schijn; aan den horizont begon een kleurenspel, dat alle tinten bevatte van zacht groen

Sluiten