Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Och, wat zou dit ééne landschap, kon men het naar Europa verplaatsen, duizenden en duizenden toeristen lokken.

Van Lamakera uit had de bevolking de Siboga zeker reeds lang bespied, want toen wij de kampong naderden kwam ons een groote prauw tegemoet, waarop wel veertig menschen stonden of zaten. Zij droegen het bovenlijf naakt, een sarong om de heupen en hadden het haar boven op het hoofd saamgebonden. Toen zij zagen, dat hun radja werkelijk bij ons aan boord was, hieven zij een oorverdoovend geschreeuw aan. In een tweede prauw naderde de radja van Trong op Adonare, die bij ons aan boord kwam om zijn mede-radja af te halen. Beide vertrokken, staande in hun prauwen, terwijl een volgeling boven ieders hoofd een parapluie hield.

Terwijl wij naar de radja's en hun woeste onderdanen keken, kwamen uit straat Solor drie prauwen aanroeien. De opvarenden zongen een statig lied en de prauwen schenen iets groots en zwaars mede te slepen. Dadelijk ging Weber in onze vlet er op af. Het doel van ons bezoek aan Lamakera was — behalve om den radja aan wal te zetten — om te zien of de bevolking hier werkelijk nog, zooals verhaald werd, de walvischvangst uitoefende en zoo ja, welke walvisschen zij dan vingen. Van de walvischsoorten, die in den Archipel voorkomen, was tot heden zeer weinig bekend, hoewel men varende in den Archipel, onophoudelijk groote troepen walvisschen tegenkomt. Het toeval was weber ditmaal bijzonder gunstig; de drie prauwen sleepten een walvisch (Balaenopterasoort) aan land, dien zij bemachtigd hadden. Weber had liefst dadelijk den schedel van het dier gekocht, maar hieraan viel niet te denken; het was de een of andere heilige dag en voor geld noch goede woorden waren de bewoners te bewegen, iets aan den visch te doen. Het dier werd aan een prauw vastgebonden, deze ten anker gelegd en zoo moest de volgende dag worden afgewacht. Ter wille van den walvisch besloot Weber met de Siboga een dag langer voor Lamakera te blijven liggen.

Wij gingen nu allen de kampong in, die amphitheaters-

Sluiten