Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

armoedig denkbeeld geven van de schoonheid der levende plant.

Het eiland leverde allerlei op en wij ontmoetten er bewoners van Berou op Borneo, die schildpadeieren waren komen verzamelen, waarvan zij mandenvol in hun prauwen hadden staan. Hoe groot moet niet het aantal schildpadden zijn, die hier op dit eiland hare eieren leggen, om zulk een verzameling mogelijk te maken! De menschen van Berou gaven ons verscheidene eieren, maar toen de hofmeester deze lekkernij der Chineezen aan de rijsttafel presenteerde, viel zij niet erg in den smaak. De schildpadeieren hebben een lederachtige, buigzame schaal en het wit ziet er gekookt, glasachtig uit.

De Celebes Zee behoort tot een der diepe bekkens van den Indischen Archipel en het onderzoek van dit bekken stond eveneens op het programma der Expeditie; daarom was besloten van het Moearas-rif naar den Soeloe-Archipel over te steken en toen op weg naar Sanguisiapo, een der eilanden van dien Archipel, 3975 M. werd gelood, vond Weber het geraden hier te korren. De groote diepzeekor werd 's morgens om 9 uur buiten boord gezet en de kabel, die bij het dreggen op deze diepte door de hiervoor aangebrachte stoppers niet genoeg geremd kon worden, over het spil geleid. Dit loopen van den kabel over het spil hield geducht op, maar het was het eenige middel om het te snelle uitloopen van den kabel tegen te gaan. Na eenigen tijd bemerkte men, dat de zwaarte der aan den kabel hangende vracht, diepe voren in het ijzeren stoomspil sneed. Dit kon men natuurlijk niet zoo laten; de machine werd stopgezet en groote houten blokken, reeds uit Holland voor dit doel medegebracht, door onzen hoofdmachinist om het spil gelegd.

Om twee uur waren de benoodigde 6000 M. kabel gestoken, had de kor den bodem bereikt en kon langzaam tot kwart over drieën gekord worden. Om half vier begon het indraaien, doch de reuzenvracht van kabel en net met inhoud waren te zwaar voor ons arme spil, dat steunde en piepte, alsof

Sluiten