Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarvoor ook wel een kluwen spinsel eener groote spin gebruikt.

Indien er nu wind genoeg is om den vlieger op te laten, zorgt de visscher al manoeuvreerende er voor, dat het aas aan de oppervlakte van het water blijft; het vischje drijft op het water, het kluwen spinsel wordt door den wind een weinig over de golven zwevende gehouden. Het geheele doel van deze wijze van visschen is, om visschen, die aan het oppervlak zwemmen, te verschalken. Geepen b.v. schieten op het aas los, steken hun bek door den ring om den visch te grijpen, maar kunnen dien niet terug trekken; happen zij in het kluwen spinsel, dan raken zij hierin, door kleine oneffenheden van hun bek, verward en vallen op die wijze den visscher in handen. Wat zouden onze Noordzeevisschers met verachting neerzien op het fijne „spulletje", dat de visscher van Liroeng met zoo goed gevolg gebruikt!

Van alle vischtuigen, die in den Archipel gebruikt worden, is dit wel het eigenaardigste, dat wij gezien hebben. Overal verzamelde Weber vischtuig en netten; van Siau had hij o. a. mooie dobbers gekregen, bestaande uit vrij lange, smalle stukken hout, die van boven gesneden zijn in den vorm van een mensch of vogel of slechts versierd met een eigenaardig gebogen figuur en van onderen met een steen bezwaard, waardoor de dobber loodrecht in zee blijft staan; aan dezen dobber wordteen vischlijn bevestigd. Ook harpoenen en pijlen om visschen mede te schieten worden dikwijls door de visschers in den Archipel gebruikt. Telkens weer troffen wij deze verschillende werktuigen op andere wijze versierd aan, overeenkomstig den smaak en de kunstliefde der bevolking.

Op den avond van dezen dag kregen wij bezoek van de schooljongens van Liroeng, onder geleide van den meester en zijn kweekelingen. Voor de meisjes werd het niet passend geacht om mede te komen, doch toen de jongens goed en wel op dek waren beland, zagen wij tot onze verwondering nog een prauw met dames aankomen. Dit waren

Sluiten