Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den oden Augustus zouden wij Ternate s morgens heel vroeg verlaten, langs de buitenzijde om het eiland heenstoomen, korren in de diepe Molukkenstraat en 's avonds voor Makian ten anker komen. Niemand meer of minder dan de waschbaas verijdelde dit plan; bij verscheen den avond voor ons vertrek eenvoudig niet en HOORENS VAN HEYNINGEN moest 's morgens vroeg in persoon met de vlet ons aller plunje halen, met dit gevolg, dat het te laat werd voor een korring in de Molukkenstraat. Het plan werd daarom veranderd ; de korring in de Molukkenstraat schoorvoetend opgegeven. Onder de gegeven omstandigheden achtte WEBER bet beter tusschen de eilanden Makian, Motir, Mareh en Halmaheira door te stoomen en ten oosten van Makian te korren, waar wij ook voor den nacht ten anker zouden blijven.

Wegstoomende van Ternate was de blik op de beide pieken, dien van Ternate en vooral dien van Tidore grootsch; de zuivere pyramidevorm van den laatsten is eenvoudig overweldigend. Toen deze uit het gezicht verdween, naderden wij Motir, Mareh en Makian, eilanden, die het tooneel zijn geweest van zulke vreeselijke gruweldaden, gepleegd door onze hooggeprezen voorvaderen. Deze drie eilanden waren namelijk de specerei-eilanden bij uitnemendheid; zij vormden de eigenlijke Molukken en van hier strekte de naam zich uit over de omringende eilanden. Hier tierde de kruidnagelboom welig, tot hij op last der Oost-Indische Compagnie geheel werd uitgeroeid. De Compagnie toch, wenschende het monopolie der nagelen aan zich te houden om op den Europeeschen markt den prijs te kunnen bedingen, dien zij goedvond, oordeelde het in haar voordeel indien alleen op Ambon en enkele naburige eilanden kruidnagelen gekweekt zouden worden; daarom sloot zij in 1652 een contract met MANDARSJAH, sultan van Ternate, waarbij de Compagnie tegen eene jaarlijksche uitkeering van 12000 rijksdaalders aan den sultan en van 2O0O rijksdaalders aan de gezamenlijke overige Rijksgrooten het recht verkreeg om alle nagel-

Sluiten