Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de campagne op, tegen dat wij aan tafel ^m De^arme ,rtp Tit: had geen bedelaarsnatuur, hij hing geheel van dln hofltstt af en ieder onzer herinnert zich nog hoe Zed de hofmeester voor het dier was maar ook hoe hard fe hefdeklappen aankwamen, waarmede de hofmeester elke

lofrede op Titi besloot. ciW, erg

Oo weg naar de Wiedie-eilanden slingerde de Siboga erg, , waardoor de Leblanc loodmachine ongemerkt 30 meter draad Thet looden liet ontglippen. Bij het ophalen kwam he 2od\o meter eerder boven, dan de wijzer aanwees en voor WEBER van zijn bankje waarschuwen kon loooer knapte de draad en vielen waterschepper en thermo meter benevens het lood in de diepte, 't Was ellendig die kostbare Instrumenten te zien vallen en ze met te kunnen Spen" Gelukkig, dat de kor dien dag ten minste nog eenige Sgrijke diere^ bovenbracht. In den namiddag voor de wiedL eilanden gekomen was geen ankerplaats aan de noordSde te vinden, hoewel wij zoo dicht bij de lage, zwaar begroeide eilanden waren, dat wij eiken steen op het- s rand en het rif konden onderscheiden. Een groot rif omgaf de ge hel eilandengroep, en dit rif benevens de ^ ^ de afzonderlijke eilanden vielen bij eb geheel eilanden wees het lood reeds een diepte van «6 ** 270 meters aan en op twee en een halve zeemijl afstand 510 meter net was onmogelijk om in deze diepte te ankeren en de nabijheid Ier nff'n mikte het te gevaarlijk om voor een stopanker te bl ven drijven. Er schoot dus niet anders over, dan langzaam naar Gebee en Fau te stoomen; de stroom zette ons Sr een heel eind uit den koers en al loodende stoomden wt e i den volgenden avond de nauwe straat binnen, die Fau van Gebee scheidt. Met goed gevolg was dien dag ook nog het groote verticaal-net gebruikt.

OnzeNoodingen in deze streken hadden ten doel om aan te ne" Jde Halmaheira Zee een diep, bekken is, hetgeen waarschijnlijk was geworden door eene

Sluiten