Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat als men de houten schildpad in de hand hield, de harpoen nooit miste als men hem wierp. Ook kinderspeelgoed, b.v. een kleinen kruisboog, het model van een sampan etc, stonden de Papoea's af, maar toen Weber een ijzer voorwerp zag en dat koopen wilde, schudden de Papoea's het hoofd en gaven door teekenen te kennen, dat zij hierover eerst een oude vrouw, die 'onder een boom zat, moesten raadplegen. De oude vrouw wees energisch elk aanbod van de hand en toen was het ook uit met ons handeldrijven; daarentegen lieten de Papoea's zich gewillig photographeeren en hurkten rustig in een kring neder, toen hen dit door gebaren gevraagd werd. Ongelukkig is deze photographie, die zoo eenig aardig had kunnen worden, door de zware schaduw der boomen en de regenachtige lucht slecht uitgevallen.

Eene vrouw vermaakte ons door de ingenomenheid met zich zelve, die zij ongekunsteld ten toon spreidde. Zij was bezig haar haar uit te kammen toen wij aankwamen en ging met deze bezigheid rustig voort, tot het haar als een zon rondom haar hoofd uitstond. Op het vriendelijk uitnoodigend gebaar van Weber om toch ook in den kring plaats te nemen, trok zij een boos gezicht en liep het bosch in, klaarblijkelijk was zij veel te voornaam voor het overige gezelschap.

's Middags gingen Weber en versluys naar het rif in de Woenoh-baai; commandant Tydeman was met den rooden sampan aan het opnemen in de Maneh Tep-baai en hoorens van heyningen was met zijn sextant in de blotto uit. Dit laatste vaartuig hadden wij te Menado drijvende op zee gevonden, en als zeevonderij opgepikt, maar het bleek spoedig, dat hare zeewaardigheid niet groot was, want niettegenstaande de scheepstimmerman haar van nieuwe uitleggers voorzag, bleef zij tuntelig en het gevaar bestaan, dat zij kantelde. In de Woenoh-baai zagen Weber en Versluys terugkeerende van het rif, de blotto plotseling met alle opvarenden omslaan; zij spoedden zich zoo gauw mogelijk naar de blotto toe om hulp te bieden, maar gelukkig hadden de drenkelingen,

Sluiten