Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maleisch .grond' en toen herhaalde loodingen de juistheid hiervan bevestigden, liet tydeman het anker vallen, dat na wat krabben over den bodem pakte. hoorens van heyningen moest er dadelijk in de vlet op uit en oplooden of er geen rotsen in de nabijheid der Siboga lagen en toen alles veilig bleek, kwam tydeman zoo kalm aan tafel, alsof hij de haven van IJ muiden ware binnengestoomd. „Zeg tydeman, hoe vondt je toch nog deze ankerplaats ?". vroeg weber. „Wel, ik had bij daglicht een stroomrafeling gezien, daar waar die rots in zee uitloopt, en ik vermoedde, dat die rafeling wel zou ontstaan zijn door een onderzeeschen uitlooper van de rots. Ik bleef daarom maar in die buurt zoeken tot ik grond gevonden had".

Met gespannen verwachting kwam ik den volgenden morgen aan dek om te zien, hoe Jef Fam er overdag uitzag. Een menigte pinangpalmen groeiden tegen den steilen berg aan en wuifden hun elegante kronen op slanke stammen hoog in de lucht; de Ternataansche loods zeide, dat het pinang poetri = koninginnenpinang was, die ook te Ternate voorkomt en door de inlanders zeer gewaardeerd wordt bij het betelkauwen. De zee was erg onstuimig, de branding sloeg tegen de rotsen aan en spatte als witte wolken weg; in de luwte der rotsen was echter aan de ééne zijde een klein strand zichtbaar, waar het betrekkelijk kalm was en daar wilde Weber aan land gaan om steenen te verzamelen. Er was geen denken aan, dat ik hem vergezellen kon, de vlet danste op de golven en weber en de roeiers werden doornat van het spatwater; ik was blij toen weber aan boord terug was; hij bracht een zak vol steenen mede, die voornamelijk kalkgesteente bleken te zijn. Enkele stukken, afgeslagen van plaatsen, die voortdurend nat waren door het spatwater der branding, hadden een donkergroene kleur en toen een klein stukje in zoutzuur opgelost werd, ontdekte ik, dat deze kleur veroorzaakt wordt door algen, die zich in de rots hadden ingeboord en hierin een heel aanééngesloten

Sluiten