Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tropische bosschen vindt en dar a

W het genot van een boschtantr ^ ****** gewoon" zelfs onmogelijk maakt. ^Tote* ^ W ™k

nviertje, waardoor men IZ Ji ï / ^ eeath™ droog kon, vlogen schitterende £oet " ^ ^imrnjf W de zon; talrijke vogels^£^"f I*"** gIinsterden los in de kruinen der ïonr^ °f fl°ten er vroo«jk op

weerklonk ook het d£S£t? TÜ* 0626 t0nen zagen wij hagedissen, die bii !, , eener duif' 0veral wortels der boomen weXoln" * i"T Mder Steenen e" heid een Dorado voo7ï„Tt het/lland sc^en in waarDe „steene vingers» her ?at"Uronder2°eker te zijn! zijn later door Prof Bol ! T T bezoek aan Kelang, vonden en herkend als fo, i S°ela-eilanden teruggj Volgens Rumphzus koten ^ ÊChte Be'emniefen.

Soela-eilanden voor, dim men n "°g 'Steene kogels» op de het strand vind, maar niet inde J VCI"haalt' 'alleen °P

Boeja vallen is mede onbeken^"TT °' ™ °P de bergen eens daar naar toe gat„ochml™d™ niet vreezende dat ze doodgesmeete' o , °US Volk>

van den Duivel, dewelke ! ? °f geslaa^n zullen worden voorschreve steenen van zich smjt' ^ ^ « "* de

^ ^ eT ^ ^

nacht in de vermaarde baaT v, ZT* midden in den schoonheid dezer baaïhadde Amb°n ten anker. De

dat wij den volgenden ^^^S*6*»™^, aan dek kwamen. De werke^La geSfannen verwachting waarschijnlijk heeft i^S^l^ °"S ecbt~ ^ danken aan reizigers die Hp k g ^ vermaardheid te Waigeoe of 7™ ^ of de kust van

niet kenden, die het oL "luk? ' W Verre Oosten was geweest te zien. Deblf^T «T******' beschoren verliest daardoor aan schilderachtig ^ M ruim' docb baai omgeven, zijn wel vThntS* ' de bergen, die de vrij hoog, maar eentonig van vorm

Sluiten