Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onl he itbHit Vrie;delijke bCWOnerS dÊden ^ om

weder ontstaken 1 • ZCr eere de "^minatie

^LTÏSJrï r"-1116^ Zij °P Z°° onovertroffen en rlZ t TJ, , 6 kr°ning Van de Koningin hebben gevierd Toen het donker werd, en het waren juist zulke donkere maanlooze nachten, die wij te Banda doorbrachte[ Zscht

~atle op Banda £ eere der honing van H. M. Koningin Wilhelmina.

Een ÏSSS t6gen d£ hC,Iing VM

oo^enonk dachten wy aan een uitbarsting, maar neen

de vlammen schenen een onzichtbare hand te^SS^S teeen Sr 1U gl°ed de" naam d« KoZS

W waardige fcrin. Het ^^L^ZZZ

Sluiten