Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drie meter lengte, die de zeelieden zeilvisch noemen, omdat de visch, langzaam zwemmende, zijn groote hooge rugvin buiten water steekt, welke den indruk van een zeil maakt waarmede de visch dan ook bij den wind zeilen kan. Weber vilde den visch en de huid werd in een vat met sterken peke naar Holland verzonden, omdat het te veel alcohol zou kosten om het groote vat met deze vloeistof te vullen Deze zuinigheid kwam ons echter duur te staan want deze huid is, geloof ik, het eenigste voorwerp gefeest, dat in noogen graad van ontbinding is aangekomen

In meerdere mate wekten twee andere vischsoorten onze belangstelling, en wel twee kleine vischjes, de Bandaneezen noemen ze ikan leweri batoe en ikan leweri laut, die onder het oog een beweegbare huidplooi hebben, waarop een sterk lichtgevend orgaan zit. Willekeurig kan de huidplooi, bijwijze van een ooglid, opgetrokken worden, waardoor het lichtgevend orgaan bloot komt. Uit den visch gesneden, be-houdt het Urenlang zijn lichtgevend vermogen en daarom maken de visschers van Banda scherpe jacht op deze vischjes en gebruiken het lichtgevend orgaan om het boven den haak van,ee.i hengel te binden, om daarmede andere visschen te lokken, s Avonds stonden eenige vischjes in een houten puts met zeewater in het laboratorium; als kleine sterren schitterden de lichtgevende plekjes door het water heen en bijhet licht van een enkel vischje konden wij op ons horloge zien, hoe laat het was.

Eene andere merkwaardigheid had Weber aan den Assis- t^lBl^Jo^ tent-resident van Hasselt te danWhet was een fleschje i, ^ met in spiritus geconserveerde /Öelie?? een wormsoort, die ^ met aanverwante soorten van duimden in den Pacifischen Oceaan dit gemeen heeft, dat^j op een bepaalden'tijd van he jaar, maar altijd in de/ tweeden of derden nacht na volle maan of in den laatSten nacht voor het laatste kwartier uit zee oprijst en üf onnoemelijk aantal naar het land toezwemt, ter wille vy£ de voortplanting. Gretig wordt die

Sluiten