Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of in een tak gestileerde vruchten. Een houten vogel, die den top van den mast van een prauw versierde, deed mij aan den vogel denken, die bij ons nog bij het vogelschieten in gebruik is; de Taamsche vogel had dit boven zijn Nederlandschen collega voor, dat zijn vleugels van linnen waren, die met den wind heen en weder flapten, wat bet klapwieken der vogels moest nabootsen. In de Islanvkampong stond een groote missigit, die nevenstaande figuur te aan¬

schouwen geeft» «Ij was met teekeningen versierd en fraai besneden. De orthodoxie der eilandbewoners was evenwel niet van dien aard, dat zij er eenig bezwaar in zagen WEBER een deur van de missigit, waarvan het snijwerk hem als bijzonder origineel opviel, voor een rijksdaalder te verkoope». Vermakeüjk was het, dat 's avonds de Orang-

Sluiten