Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oostelijk gedeelte van den Archipel rondgereisd heeft, een aantal jaren geleden opgericht; het was haar stoomgefluit, dat ons bij onze aankomst te Toeal zoo Europeesch in de ooren geklonken had. Prachtige stammen ijzerhout, zóó hard, dat zelfs de kaken der alles vernielende witte mieren zich daar niet aan wagen, worden hier tot planken gezaagd. Brooddronken ging de bevolking met die kostbare stammen om, waarvan heele stukken moesten worden afgehakt, die wegens beschadiging niet meer te gebruiken waren. De fabriek had in de laatste jaren met moeite haar bestaan gerekt, d och de aardbeving te Ambon had haar nieuw leven ingeblazen, daar het Gouvernement eene groote bestelling planken gedaan had voor den wederopbouw der verwoeste Gouvernement's woningen. Een der firmanten, de reiziger K., die gedurende verschillende tochten in den Archipel ethnografisch voor musea verzameld heeft, was thans voor den bekenden zooioog WALTHER ROTHSCHILD op reis. Tijdens zijne afwezigheid zorgde de andere firmant, de heer W., voor de fabriek en een andere onderneming, een grooten cocostuin te Kilvig in de nabijheid van Toeal, waarvan genoemde heer zich voor de toekomst veel goeds beloofde. Op hun vijfde jaar dragen de klapperboomen reeds vrucht, en daar er jaarlijks duizenden uitgeplant werden, beloofde deze tuin over eenige jaren een mooie opbrengst. De jonge cocospalmen vereischen echter veel zorg, daar allerlei dieren op de noten en de pas ontkiemde planten jacht maken. Ik geloof, dat de jonge onderneming, die nog niets verdiende, groote moeite had om al de kosten, aan haar bestaan verbonden, te bestrijden en hoop, dat het den onvermoeiden ondernemer gelukken moge, zijn cocosplantage tot bloei te brengen.

Het huis van den controleur stond op een heuvel, vanwaar men een aardig uitzicht had over de zee; het terrein voor het huis was smaakvol aangelegd; een wandelpad, waarlangs kleurige bloemperken het oog streelden, liep door

Sluiten