Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mandoer nog.... Een Chinees tjintjangen.... dat doet toch niet één man, alleen. Weet de mandoer dat nog niet ?"

Achter Noer's insolenten glimlach, was het onderdrukt gegrinnik der anderen. Door Amat's warm bloed gleed een warmer gevoel. Hij wist adeh belachelijk gemaakt vóór alle anderen.... de grootste schande, die iemand overkomen kan. Een lange, hartstochtehjke blik van haat viel op Noer.

„Poelangl" zei hij kort.

Stil gingen ze uit elkaar. Achter hen aan, Amat. Hij wist, dat de politic niets zou uitvinden van deze Het zou blijven, zooals Noer gezegd had: met hun allen hadden zij een Oiinees gelyncht. Je kon niet alle koehes van een afdeeling in de gevangenis stoppen.... Wie

zou dan het werk moeten doen ? En de Blanken

vonden het ook niet zoo erg als er een Chinees minder

was. Alleen als er een bewijs was, getuigen waren. |.

tegen één, tegen twee....

Ineens keerde hij zich om. Lichte voetstappen kwamen achter hem.

„Wie is daar?"

„Ik, mandor.... Saïma...."

„Wat wü je?"

„Roeki heeft den Chinees vermoord, mandor. Ik heb het gezien. Ik ging met den Chinees naar de kongsi en toen kwam Roeki met Noer en Sentono. Die hebben ook geslagen, maar Roeki heeft hem gedood. Br heb het zelf gezien en ik wil ook getuigen voor den controleur. Ik doe er een eed op."

Wraak brandde in haar oogen. Ze was het nog altijd niet vergeten, dat Roeki haar eens bedrogen had. Ze was nog altijd hati panas tegen hem.

De mandoer keek op haar neer.

„Ga naar huis," zei hij streng „Je liegt. Je kletst

Sluiten