Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwondering, zonder belangstelling of nieuwsgierigheid ook.

„Mandoer Minah "

„Saja toewan...."

„Houd Saïma aan. De anderen kunnen gaan."

„Saja toewan 1

„Ga bij de anderen zitten, Saïma."

Saïma stond op, hurkte dan op een kleinen afstand van Noer en Sentono. Er bleef even een stilte. Uit den tuin slopen de andere koehes en koelievrouwen weg... Door den schemer brak nu het eerste roode morgenlicht. De boy bracht de lamp weg en blies haar uit. Fronsend wachtte de assistent op de mededeeling van den mandoer. Zijn blikken bleven een moment op de drie hurkende gestalten. Zij zaten daar met strak gesloten gezichten.

„Nou Amat dus je denkt, dat iemand Roeki

heeft opgestookt om weg te loopen. Wie zou dat gedaan hebben?"

Amat keek even achterom. Vlak naast hem zat Noer. Zijn vinger teekende figuren in het zand, maar achter de stilte van zijn gezicht was zijn aandacht gespannen. Amat wist dit. Omzichtig zei hij:

„Misschien iemand, die bang is, dat Roeki tegen hem zou getuigen."

Noer keek snel op, maar boog direct zijn hoofd weer naar den grond.

„Getuigen ? Wat getuigen?"

Amat kuchte. Zijn neerhangende schouders en gebogen hoofd drukten onderworpenheid uit.

„Er is immers in onze pondok een Chinees vermoord?" zei hij zacht.

„O dié perkara l" • De assistent bleef even peinzen. Een snelle blik werd gewisseld tusschen Amat en Noer. Wraak en haat

Sluiten