Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het in dat land van belofte zoo koud was, want s nachts vroor het vier duim dik. Na tachtig wersten langs ongebaande wegen door een bergachtig land gereden te hebben, werd het evenwel zachter en zag men de landlieden bezig met het bemesten der akkers.

Meer dan twee maanden had de reis reeds geduurd, toen Wologdo bereikt werd. Was het verlangen groot geweest om daar aan te komen en uit te rusten van de vermoeienissen, nog grooter was de teleurstelling toen men bij de aankomst dadelijk werd opgesloten in een vervallen gebouw, waarin nog kort te voren driehonderd fransohe soldaten door gebrek en koude waren omgekomen. Zelfs het bericht van den officier, die de gevangenen tot hier begeleid had, dat men naar Archangel of Siberie zou gezonden worden, werd met onverschilligheid aangehoord. Wat kwam het er op aan, waar men heen ging; slechter dan hier kon men het toch nergens hebben!

Krieger was de eenige, die onder geleide van een paar soldaten de schildwachten mocht passeeren om levensmiddelen in te koopen. De plaats was overigens bezienswaard genoeg; meer dan vijftig koepelkerken van turkschen bouwtrant verhieven zich boven de houten huizen der uitgestrekte stad; zelfs de straten waren met houten deelen of planken belegd. Koud was het er, dat viel niet te ontkennen ; dien winter bevroor tot driemalen toe het kwikzilver in den thermometer. Maar duur was het er niet; een pond brood bijv. kostte drie, een pond vleesch vier, tien eieren vijf, een el linnen tien duiten.

Na eenige dagen verblijf, kwam er order om te marcheeren naar Siberie? neen, naar Astrakan. De provincie Astrakan lag ver, zeer ver weg, nog wel een paar maanden reizens aan de Kaspische zee, 't was een felicitatie waard meenden de Russen, want het verblijf te Siberie stond gelijk met een doodvonnis. Wat Astrakan opleverde, ja, dat wist men niet, maar 't was er altijd beter dan in Siberie.

Met dien schralen troost ging het van dorp tot dorp in zuidelijke richting verder. De temperatuur werd iets zachter; hier en daar

Sluiten