Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats, op een half uur afstands van de grot, te dragen. Dit geschiedde. Nu ging de keizer naar de grot, en riep de tweehonderd getrouwen tot zich, om de schatten van de lijfwacht over te nemen en in de grot te brengen. Toen dit verricht was, keerde hij gezamenlijk met zijne getrouwen naar de plaats terug waar de lijfwacht wachtte. Ten einde nu geen gevaar te loopen van verraden te worden liet hij zijn tweehonderd getrouwsten door de lijfwacht omsingelen, met piek en kris afmaken en begraven. Daarna keerde hij naar zijn paleis terug, volkomen gerust en overtuigd dat hij de éénige was, die wist waar zijne schatten waren geborgen."

In Juni 1817 kwam de tijding, dat er op Saparoea een opstand was uitgebroken en een militaire expeditie derwaarts zoude gezonden worden. Eenige dagen later ontving Krieger zijn benoeming tot kapitein en tevens de order om met zijn kompagnie deel der expeditie uit te maken. Zijn vreugde was groot. Veel moest hij wel is waar te Serondol achterlaten: zijn getrouwe jachthonden, een jongen tijger, een menagerie van wilde en tamme beesten, een belangrijke verzameling van opgezette dieren, van schoone kapellen

en torren', zijn bloemen, zijn batterij, een nieuw gebouwd badhuis met

waterleiding en — wat hem het meest kostte — zijn goede vrienden; maar eer en roem wachtte hem daarentegen op het oorlogsveld, en daarover leidde zijn weg naar het hoogste geluk, het bezit zijner Alida.

Sluiten