Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

machteloos en half gestikt uit een brandend huis wegdragen. Van dat oogenblik was het pleit beslist!

Twee uren toch heeft Krieger zich weten staande te houden en juist is de gemeenschap met het strand hersteld, als er hulp opdaagt. Een sloep van de Maria Reigersbergen ontscheept een vaatje patronen en een paar flesschen jenever; niets kan meer welkom zijn

kwartl£r later naderen drie met kanonnen gewapende vaartuigen

Krieger geeft bevel om dadelijk het geschutvuur te openen op de nog bezette huizen; daarna rukt hij zelf met den stormpas voorwaarts, werpt alles overhoop wat hem in den weg staat, en jaagt den verslagen vijand in de wildernis.

Voor zonsondergang is het gevecht afgeloopen. Twee en-veertig dooden en gewonden heeft de overwinning gekost; twee-en-veertig goede soldaten telt Krieger minder in de gelederen! de gewonden iggen daar hulpeloos, krimpende van pijn, maar opgewekt zonder te lagen. Klaagde hun kapitein? immers neen! En toch druppelde het bloed uit zijn gezwollen wonden; toch voelde hij eene groote beklemming in het ademhalen.

s Nachts lag hij in een brandende koorts en spuwde bloed!

Sluiten