Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ij "r di I Z T' 8 hi) de »« een

elk nian tót h eene b"°"d«^ «*■**. ™« «, beleid da,

h id & 6,nS "" Vii>nd VeHid"de' en met een snel-

h«.d d,e „„ ,oe ongetend „s Nadat ^ m

ruen onderworpen waren, jo.g hij de „rspreide ben(|en ^

Matulesia en ^ir!^] wl,<,ernls d" weinige weken later

schuilplaats verdreven^ééT^c!3 W1,lde.dleren Van schuilhoek tot > erareven, een voor een ,n zijne handen vielen en

0 rer,„ H?k dmind7 t00fden "Ch

overgaven. Het k.nd van den vermoorden resident „e,d nog levend

.e™ggevonde„ en „aar *i»e betrekkingen op,av, g,„„den.OveJ

hun h iT" "egorijen, hervatten de schoolmeesters'

zzzjtzz r eeht mo,-ksche

ten nimmer verstoof ,, Lbben' P°"d ra° h™ »»*=!>.

Hoe het afliep met de hoofdpersonen in di, droevig drama kan m weinig regelen worden medegedeeld.

* 7 " ™ de-esteinlanders

rt:

lamp in het midden der zaal geplaatst n,m ^ • • S

af naarmate P'aatst, nam gedurig m helderheid

ai, naarmate de uren voorbij gingen Gem r\or j ,

een woord, sloeg zelfs dP „ u vergaderden sprak

al p«n u , gen °P' bewo°g een lid. Werd de stilte

J dadelijk als schoolmeesters herkennen ^

da», vergunning verkregen hebbende als vrijwilliger, dTve,'gadêrinTbil «■ hadden ricb om Matnl,si, geschaard L preveZ Jlm

Sluiten