Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onophoudelijk dooreenschudde en de ondraaglijke smarten opwekte^

De eerste bewoonde kampong werd tegen middernacht berakt in een ledige hut de dageraad afgewacht. Toen men den volgenden dag te Fort de Koek aankwam, zond Krieger den officier van gezondheid Kirst met de twintig jagers dadelijk naar Matoea terug,

waar immers nog zoo vele makkers zijn hulp

Te Fort de Koek ontbrak het Krieger waarlijk niet aan harte-

lijke deelneming en zorgvuldige verpleging; de pogingen der officie, ren om hem over te halen aldaar vooreerst te blijven, leden schipbreuk Na één nacht oponthoud, een nacht vol onrust en kwelling, Het hij zich naar Fort van der Capellen transporteeren, alleen vergezeld van zijn oppasser, den jager Zeiler, die zelf licht gewond was door een lanssteek aan het hoofd. '• Avonds laat aankomende, werd hij buiten kennis op zijn bed gelegd. Hevige wondkoortsen brach e daarop zijn leven in gevaar, en algemeen vreesde men den dappere te verliezen. Gelukkig evenwel behielden zijne krachten e over hand, en toen de koortsen afnamen, was het Krieger zdf die den arts telkens verzocht opnieuw naar het projectiel te zoe en. in delijk na herhaalde insnijdingen, na de pijnlijkste operaties, geluk het den chirurgijn Quartero den kogel uit den wond te lichten juist een maand na de verwonding. Toen de oorzaak van het kwaad

was weggenomen, twijfelde de paüent geen oogenon.

stel en liet zijne jagers weten, „dat hij weêr spoedig aan hun h

zou staan."

Sluiten