Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

een mislukte expeditie.

Eindelijk brak de dag ™"<>» d' f" Z

.takken De vivres en mnnitie, zooveel mogel.jk gedroogd, weide op de vlotten gebracht; daarn, gingen de «happen eropover Twee honderd Sihongers, die geen plaat, vonden, moeste» b, de achterwacht langs den oever marcheeren; 't was een ™

zakelijkheid, daar de vlotten reeds overladen waren en Mv» voet onder water zonken. In de volgen e or e ,

afgezakt • een korporaal met vijf man in een djoekong tot sp , een vlot met 3* man en «en mortier onder Stoeeker, hrerop be-

Tnd zich Schik; een tweede v.ot me. zo man; een dekt vlo, met de zieken e„ .0 man bedekkmg; een vrerde vlo. Ie. de res. de, koloon, onder S.r.ng.erts, Op elk vlot war» voor en achter eenige Sihongers gepl..«, ieder voorn» van een lang rouantouw om vaat .e leggen, en e» lange bamboe

a,LT«"'benedenstrooms was de rivier reeds versperd doo, een

gromen boom; de stroom bad hem ^l—«d^e gedreven da, de vlo..» er nog even voorb.J konden. Aan ladang Jerd bal, gebonden; de padie vernield en van een womng e» v o. gemaak, waarop een deel de, Imipbende plaats nam

Bij Makoe Hadjr had be, kampongshoofd goes,, Oma, meteen zwaren boom een versperring daargesteld. Tegen our

Sluiten