Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar avontuur.... Héél dat oude leven, waarin je niet meer paste; waar je bovenuit gegroeid was; dat je uitstootte, dat je koud en verlaten Het staan en een heimwee in je wakker maakte naar Indië, terug naar het andere leven, dat ie gekozen had en dat je had opgeslokt. Dit het je had opgeslokt.... dat wist je pas, als je in Europa kwam. Iedereen zag het je aan: dat je anders was geworden: vader, de vrienden, de menschen op straat, de tramconducteurs, de kellners.... Je wis anders geworden.... De schaduwen en de herinneringen van een ver en vreemd land hingen over je heen.... Een solitair was je.... een vervreemde.... een ,Indisch-man'.

Ze vonden je wel interessanti O, ja, dat wél! Je was

een beetje vreemd; je was lós van geld, van conventie, van pietlutterigheid, los van klein gepieker. Je was een verlofganger! Een vreemd-legioennair, die terug komt in zijn jeugd-omgeving.

En dat blééf je: een vreemd-lègioennair!

Het gaf je een hunkerend verlangen naar een band, naar gemeenschap, naar zielsverwanten. Je voelde je zoo hopeloos eenzaam. En je zocht andere verlofgangers, andere alleenloopers.

De wilde boemelnachten 1 Het café-, het boulevard-, het cabaretleven in het buitenland, waar je ruimer ademhaalde... De dansgirls, theaters, champagne, cocktails, een maintenéetje Je blééf eenzaam. Je blééf degene, die straks teruggaat naar een ander, ongekend leven, dat niets met Europa

te maken had Je was de trekvogel de avonturier!...

Indië werd groot en goed in je gedachten, in je hónger naar samen zijn, één zijn met iéts, met iemand!....

De huisjongen sloop binnen, geruischloos op zijn bloote voeten. John keek even op.

„Wat ziet die kerel er weer smerig uit," dacht hij een beetje geërgerd. En zijn gedachten gingen terug naar vroeger.... naar vóór zijn verlof, toen hij nog een sinkeh was. Hij dacht aan de huishoudsters, die hij gehad had. Eerst een paar jonge, die elkaar vlug hadden opgevolgd. Ze waren knap geweest, maar ze hoorden tot de slechte soort, tot de eigenlijke maintenée-soort, die schreeuwerig en opzichtig, lui en ongemanierd is. In zijn jonge onervarenheid had hij ze gekozen, niet goed weg wetend, in deze plotselinge totale vrijheid op elk gebied. De jonge volmaaktheid van hun slanke bruine

m

Sluiten