Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

je Maas nog gezien? Hoe was-t-ie? Opgeknapt, een beetje van zijn malaria ?.... Nou geef ons nou's bliksemsvlug een rondje vatbierl Daar zijn we toch voor gekóme!!"

„Ik dacht, dat jullie om mij kwame.... vond het al allemachtig attent van jullie.... nou soedah dan maar.... Boooyll"

Dan wendde Kostman zich tot Frank en Marian en zijn vrienden voorstellend, zei hij, goedlachsch:

„Nou, dit zijn nou ras-echte Delianel.... Dit is Hoogstraten. Die wordt binnenkort baas! En dit is Molenaar en dat de Vynt.... Maar die worden nooit wat. Gaan hier dóóie in dit apenland en worden netjes begrave onder de pallempies.... En lui, dit is een sinkeh voor de S.H.C., Versteegh en dat is zijn vrouw.... Nou allemaal een rondje .... mevrouwtje, u nog zoo'n stroopie.... en jij Versteegh, nog zoo eentje ?" Hij wees op het whiskyglas,

Ze schoven een paar stoelen aan, maakten een kring. Door de ratelende, dreunende geluiden van het lossen heen, rumoerden hun luide stemmen. Het gesprek bleef over Deli; de tabak; de assistenten; de administrateurs.

„Van Looye.... die op Tanah Rambong.... nou die is hoofd-assistent geworde. Zwijnjak.... altijd geweest...."

„Nou ja, het is een pientere hond!...." verdedigde Kostman.

„Pienter...." betwijfelde Molenaar.... „kan zijn.... geluk mot je óók hebbe.... anders ken je nóg zoo pienter zijn, as je wil.... kome doe je er dan tóch niet...."

De Vynt mengde zich in het gesprek:

„Dat sinkeh.... weet je nog, in jouw afdeeling.... even voordat je wegging.... Pieterse?!...."

Kostman bezon zich even....

„Dat stomme blonde jog.... bedoel je.... die met zijn poote niet van de koeliewijve af kon blijve.... zoo kort as-t-ie in 't land was?...."

„Precies 1.... Gistere naar het hospitaal gedrage . . overhoop gestoke . . Haalt het waarschijnlijk niet . . Dokter Linge heeft 'm nog wél geopereerd . . een paar steke in de rug . . en een in de buik . . Hij leg met hooge koorts en praat onzin . . De zuster zegt, hij haalt de week niet . ."

„Ach, kom!.... Zóó! Ja, dat dacht ik wel.... dat die nog's aan zijn eind zou komme! Merakels hoe fel dat jog

Sluiten